CMGS Boot up
Fast Speed Service บริการซ่อมด่วน

Onsite Computer Services

Onsite Services ในเขตภาคเหนือ

บริการตรวจเช็ค คอมพิวเตอร์ พีซี โน้ตบุ้ค ระบบเน็ตเวิร์ค เครื่องพิมพ์ เครื่องเซริฟเวอร์ ระบบบัตรคิว บาร์โค้ด กล้องวงจรปิด พื้นที่ให้บริการ ภายในเขต จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน